COMUNICAT 15 Apr 2015

    Deoarece, la ora actuală, Radio România se află în  situaţia incalificabilă a lipsei unei strategii şi a obiectivelor pe care le are de îndeplinit  ca societate naţională publică, şi ca urmare a hotărârii 186/28.01 2015 a conducerii SRR survenite in urma comunicatului de presa SPMCR din  26. 01. 2015 prin care se semnalau aceste grave derapaje,

SINDICATUL PROFESIONIŞTILOR DIN MEDIA SI CULTURA ROMÂNĂ (SPMCR) semnaleaza Comisiilor de Cultură ale Parlamentului României următoarele aspecte deosebit de grave:

  După comunicatul SPMCR , conducerea SRR  a demarat  procedura  de elaborare a principiilor şi  criteriilor pentru stabilirea obiectivelor SRR (recunoscând şi validând implicit conţinutul comunicatului nostru de presă), crearea organigramei  din  2013  nefiind deci justificată în nici un fel şi  nefiind în interesul instituţiei, reprezentând  în fapt un abuz şi o formă de manifestare a politicii clientelare. Şi chiar dacă  încercarea conducerii SRR de a intra în legalitate abia acum -în 2015- este un demers constructiv, atragem atenţia asupra lipsei de transparenţă în evoluţia demersurilor pentru crearea strategiei şi obiectivelor  SRR, reprezentate în ultimii 3 ani doar  de un document minimal, considerat „identitar”- şi care se numeşte “Viziune, Misiune, Valori si Principii” ( o foaie format A4 !!!), care duce în derizoriu prin schematism şi generalizări  adevărata misiune a Radioului Public.

Deşi  majoritatea actualilor membri ai CA se află de ani buni în această funcţie, până la apariţia comunicatului SPMCR nu au simţit nevoia de a face nimic pentru bunul mers al instituţiei.

În dorinţa de a reveni la o funcţionare normală, şi în lipsa unei strategii coerente şi a obiectivelor  instituţiei , SPMCR cere:

-anularea  actualei organigrame care  nu are acoperire în politica instituţiei;

- stabilirea unei comisii  care sa cerceteze din punct de vedere legal si procedural  concursurile din ultimii ani, care au dus la angajari pe criterii cel putin neclare;

- instituirea unei comisii care să cerceteze legalitatea deciziilor care au condus la  pierderile  salariale din ultimii 2 ani;

- investigarea pierderii din nomenclator a unor funcţii pentru care salariaţii au susţinut un concurs, şi revenirea la cea de dinainte ( ex – realizatorii coordonatori care au dobândit această funcţie prin concurs, au redevenit simpli realizatori/ regizorii de emisie au devenit operatori );

-investigarea procedurilor care au dus la pierderea programului redus de lucru in sectoarele care beneficiau de acesta, precum si solicitarea/investigarea dosarului de analiza pentru pierderea condițiilor speciale de munca; 

- investigarea  actualului blocajul financiar ( emisiuni fără bugete, plaţi minimale pt colaboratori, pierderi salariale, investiţii făcute fără strategia SRR , scurgerea banilor instituţiei către plata unor salarii nejustificate). 

Totodată atragem încă o dată atenţia asupra evaluărilor profesionale ilegale (fără criterii stipulate în CCM si CIM) ce au avut loc la începutul lunii februarie , dominate de abuzuri şi derapaje flagrante, pline de contestaţii cărora nici acum nu li s-au dat răspunsuri, şi cerem anularea lor şi reluarea evaluărilor în momentul în care instituţia va începe să funcţioneze normal.

În acelaşi timp existenţa unor flagrante şi multiple situaţii de incompatibilitate şi ilegalitate (stabilite prin hotărâri judecătoreşti) în care se află persoane ce deţin funcţii de conducere în SRR, face ca  toate deciziile ulterioare acestor hotărâri legale definitive, să poată fi considerate nule.

Într-un context normal ar fi existat răgazul de a rezolva pas cu pas problemele actuale din SRR, dar în cel actual, al gravelor frământări pe plan european şi mondial, nerezolvarea problemelor majore menţionate se poate transforma într-o gravă vulnerabilitate a instituţiei,  punând-o în imposibilitatea de a servi  interesul naţional.

Ţinând cont de cele menţioanate mai sus, SINDICATUL PROFESIONISTILOR DIN MEDIA SI CULTURA ROMANA (SPMCR), atrage inca o data atentia asupra actualei situatii grave  in care se afla Radio Romania si cere investigarea  felului in care s-a ajuns aici, manifestandu-si disponibilitatea de a găsi, împreună cu toţi cei implicaţi, soluţii pentru ieşirea din impas a SRR-  instituţie a carei tradiţie, credibilitate şi valoare au fost obţinute în peste 85 de ani de existenţă.

 

  CO PRESEDINTI  SPMCR                                                   

     Gabriel Basarabescu                                       

     Valentin Ciobanu

     Adriana Varlam