COMUNICAT 26 Ian 2015

SINDICATUL PROFESIONISTILOR DIN MEDIA SI CULTURA ROMANA (SPMCR) contestă Evaluarea salariaţilor din SRR.

Referitor la Evaluarea activităţii salariaţilor din SRR, programată să se desfăşoare între 1.02.2015 şi 15.02.2015, SINDICATUL PROFESIONIŞTILOR DIN MEDIA SI CULTURA ROMÂNĂ (SPMCR) are următoarea poziţie:

-          Consideră că aceste evaluări, atâta vreme  cât nu au stipulate criteriile în CIM (în conformitate cu legislatia în vigoare, art.17 alin.(4) din Codul muncii, republicat) pot derapa, devenind o armă menită să lapideze profesional, servind diverse interese.(Odată cu intrarea în vigoare a noilor dispozitii legale, prin republicarea Codului muncii, contractele individuale de muncă ale salariatilor trebuie să conţină obligatoriu şi aceste criterii de evaluare.)

-          Lipsa unei strategii unitare a SRR ( înţelegând prin aceasta un document amplu prin care CA să îşi asume direcţiile, modalităţile concrete şi mijloacele de punere în practică a acestei strategii, parte componentă a unui proiect de ţară),  lasă loc pentru abuzuri, presiuni, intimidări şi răzbunări neconforme cu statutul de societate naţională publică.

-          Lipsa precizării obiectivelor care ar trebui realizate în grile, în emisiuni, a intenţiilor concrete care să deosebească grilele de programe (  în acest moment, la rândul lor, cel puţin neclare), lipsa bugetelor emisiunilor- reprezintă o stare de fapt simptomatică şi îngrijorătoare la nivelul SRR,  care tinde să decadă din rolul şi statutul de Societate Natională Publică, la acela de simplu radio comercial. Dovezi ale acestei direcţii  periculoase pe care s-a angajat actualmente SRR sunt: structurile emisiunilor, clock-ul ce nu ţine cont de conţinutul intervenţiei, dispariţia emisiunilor care promovau genurile publicistice majore -ancheta, dezbaterea, interviul de personalitate, studiul de caz, campaniile de interes naţional etc – şi actuala “selecţia muzicală” care reprezinta o fractură gravă faţa de tradiţia cladită în cei peste 85 de ani de activitate a postului public.

-          Atmosfera generală din SRR, viciată de stress, abuzuri, presiuni, intimidări, ameninţări şi răzbunări,  nu este una propice unor evaluari care –dupa cum am arătat mai sus- se afla într-o flagrantă situaţie de neconformitate legală.

-          Funcţionarea departamentelor Tehnic si Artistic este neclară, iar condiţiile de muncă ale salariaţilor se degradează progresiv, concomitent cu gravele repercusiuni pe care nerezolvarea unor obligaţii ale SRR faţa de alte instituţii ale statului, le are asupra drepturilor angajaţilor din aceste departamente.

-          Existenţa unor flagrante şi multiple situaţii de incompatibilitate şi ilegalitate (stabilite prin hotărâri judecatoreşti) în care se află persoane ce deţin funcţii de conducere în SRR, face ca  toate deciziile ulterioare acestor hotărâri legale definitive, să fie lovite de nulitate.

     Menţionăm că SPMCR consideră că evaluările profesionale reprezintă o metodă eficace şi benefică menită să faciliteze progresul şi poziţionarea exactă a angajaţilor într-o organizaţie, cu condiţia de a se desfasura în  conformitate cu legile în vigoare, ce respectă drepturile angajaţilor şi îndatoririle angajatorului.

     Deşi situaţia actuală este una dificilă, şi am încercat încă din luna septembrie să demarăm un dialog     pe această temă, SINDICATUL PROFESIONISTILOR DIN MEDIA SI CULTURA ROMANA (SPMCR) îşi manifestă  în continuare disponibilitatea de a găsi, împreună cu patronatul şi toţi cei implicaţi, soluţii pentru ieşirea din impas a SRR-  instituţie a carei tradiţie, credibilitate şi valoare au fost obţinute în peste 85 de ani de existenţă.

 Ţinând cont de cele menţioanate mai sus, SINDICATUL PROFESIONISTILOR DIN MEDIA SI CULTURA ROMANA (SPMCR), contesta Evaluarea activităţii salariaţilor cu funcţii de execuţie din SRR, programată să se desfaşoare între 1.02 si 15.02.2015. , cu atat mai mult cu cât, în contextul situaţiei internaţionale actuale, dominate de terorism şi presiuni asupra graniţelor, rolul formator al radioului şi televiziunii –obligatoriu pentru  societăţile publice – devine mult mai important şi dobândeşte o nouă dimensiune , atât în plan naţional, cât şi european- cultura şi ierarhia valorilor fiind cheile reuşitei- situaţie în care SRR şi TVR capată un rol capital printre instituţiile de interes naţional.

 

Co Preşedinţi SPMCR,

Gabriel Basarabescu

Valentin Ciobanu

Adriana Varlaam