Comunicat achizitii publice din SRR

 Deoarece, la ora actuală, Radio România se află în  situaţia incalificabilă de a funcţiona din punct de vedere financiar pe sistem de avarie (emisiunile nu au bugete,nu există bugete pt deplasări, numarul colaboratorilor a fost drastic diminuat , valoarea contractelor acestora micşorată, salariile au scăzut ca urmare a semnării noului CIM în 2014), în condiţiile în care s-a raportat un profit de peste 1 milion de euro, dobândit tocmai prin această maşinaţie financiară , şi nu printr-un management performant, 
SINDICATUL PROFESIONIŞTILOR DIN MEDIA SI CULTURA ROM NĂ (SPMCR) atrage atenţia asupra următoarelor aspecte deosebit de grave referitoare la achiziţii publice făcute anul acesta de către SRR , sesizând totodată organele abilitate ANRMAP, DNA, AVOCATUL POPORULUI şi PREŞEDINŢIA ROM NIEI (STS),care să cerceteze legalitatea acestor atribuiri de contracte.
 
Pentru servicii de telefonie mobilă ( contract atribuit în 26.03.2015)- au fost invitaţi să depună oferte numai 3 operatori, deşi pe piaţa românească operează 4. 
-Valoarea estimată a contractului a fost de 448.000 ron, iar cea de atribuire către Telecom este de 151.000 ron, diferenţa majoră necesitând lămuriri conform legislatiei în vigoare:
Când ofertele au preţuri neobişnuit de scăzute, autorității contractante, prin comisia de evaluare, îi revine obligaţia, conform art. 202 alin. (1) din OUG nr.34/2006, „de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv.”
 
Atragem atenţia asupra unui fapt important: 
deşi preţul acestei achiziţii de servicii de telefonie de la Telecom pare profitabil, performanţa este nulă, în condiţiile în care  numărul de minute aferent abonamentelor destinate angajaţilor SRR s-a diminuat, iar tarifele de interconectare au scazut în vară cu 70% , ceea ce face ca această achiziţie să fie în fapt una contraproductivă!
Totodată această scădere a numărului de minute al abonamentelor, coroborată cu normele interne de folosire a lor, reprezintă un atentat la libertatea de comunicare şi informare a jurnaliştilor SRR.
 
Pentru servicii de internet –( contract din 13.01.2015) a fost invitată o singură firmă ( EUROWEB) , care a furnizat şi în contractul trecut servicii de internet, şi s-a păstrat aceeasi valoare a contractului , deşi ar fi trebuit să se aplice şi aici o  strategie de achiziţie similară aceleia din cazul contractului de servicii de telefonie (achiziţia la cel mai scăzut cost, cerere de ofertă lansată mai multor provideri). 
In consecinţă solicităm ca STS să controleze contractul atribuirii aceastor servicii către firma EUROWEB, precum şi condiţiile în care s-a făcut aceasta, păstrându-se  aceeaşi valoare a contractului.
Pentru servicii de copiere- imprimare ( contract atribuit în 28.04 2015) a fost invitată o singură firmă şi s-a păstrat valoarea contractului, aceasta fiind foarte mare.
 Pentru servicii de securitate informatică ( contract atribuit in 30.04 2015 ) a fost invitată să facă ofertă o singură firmă.
In consecinţă solicităm ca STS să controleze contractul atribuirii aceastor servicii, precum şi condiţiile în care s-a făcut aceasta.
Ca urmare a faptelor sesizate mai sus- neînţelegând în ce logică managerială se încadrează aceste achiziţii ce par a avea probleme procedurale, care atribuie un contract cu valoare dublă pt servicii de copiere-imprimare faţa de cel de telefonie, de exemplu, care preferă un contract de servicii numai în mod teoretic avantajos, practic el fiind o achizitie contraproductivă, care păstrează provideri şi valori ale contractelor, fără să facă, aşa cum cere legea achiziţiilor publice,  mai multe cereri de ofertă, 
SINDICATUL PROFESIONIŞTILOR DIN MEDIA SI CULTURA ROM NĂ (SPMCR) cere instituţiilor şi serviciilor sesizate să cerceteze aceste achiziţii făcute de către managementul actual al SRR.
 
CO-PRESEDINTI SPMCR
Gabriel Basarabescu 
Valentin Ciobanu
Adriana Varlam