În atenţia Comisiei Paritare din SRR

Referitor la iniţiativa Sindicatului Liber de a demara discuţii pentru introducerea asigurărilor medicale private pentru salariatii SRR,                                     
SINDICATUL PROFESIONIŞTILOR din MEDIA şi CULTURA ROM NĂ ( SPMCR )are următoarea poziţie:
Apreciem de principiu orice demers legal, transparent  menit să aducă beneficii salariaţilor, considerând că grija pentru sănătatea lor este necesară.
În aceeaşi măsură SPMCR are mai multe semne de întrebare ce vizează neclarităţi ce necesită clarificari urgente, în condiţiile în care salariaţii sunt presaţi să semneze adeziuni care, în cazul în care vor fi suficiente, vor duce la finalizarea acestui proiect. Aceste întrebări legitime, pe care fiecare salariat are datoria  să le adreseze înainte de a achiesa şi a semna un document care îl implică financiar, se referă în primul rând la conţinutul acestor poliţe de asigurare,  în ceea ce priveşte riscurile şi condiţiile medicale şi financiare.
O altă neclaritate se referă la diferenţierea riscurilor medicale pe care aceste poliţe de asigurari de sănătate ce ni se propun le acoperă, în comparaţie cu cele oferite de Casa de Asigurări de Sănătate.
Totodată, fiind vorba de bani publici,  la achiziţionarea acestor asigurari se impune respectarea unor proceduri de maximă transparenţă ( în conformitate cu legislaţia stipulată de Codul fiscal în vigoare), care să nu târască SRR într-un alt scandal care să îi submineze credibilitatea de societate natională publică, făcând obiectul unui alt dosar de investigare de către DNA.
   Deoarece reprezentanţii sindicali din Comisia Paritară şi-au exprimat părerea , dând un ”acord de principiu” acestui proiect ce vizează achiziţionarea de către SRR a unor poliţe de asigurari medicale pentru salariaţi, trebuie luate cu mare seriozitate în calcul şi riscurile adiacente, şi mai ales specificarea clară, amănunţită a serviciilor medicale oferite, în aşa fel încât să se poată face o comparaţie  riguroasă  cu pachetul de servicii medicale de bază oferit de asigurarea publică de sănătate.
   În acest spirit al transparenţei şi al unor demersuri făcute exclusiv pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii salariaţilor SRR - şi nu ca o acţiune de manipulare prin cointeresare- Sindicatul Profesioniştilor din Media şi Cultura Română (SPMCR) solicită Comisiei Paritare punerea la dispoziţie a unei copii a poliţei de asigurare  globale semnate de compania asiguratoare (din care să rezulte clar serviciile oferite care sunt acoperite în functie de valoarea  primei de asigurare), precum şi modelul de contract pe care îl semnează asiguratul ( din care să reiasă cu acurateţe nivelul de prime de asigurare şi riscurile pe care acestea le asigură, precum şi tipurile de analize în amănunt), aceste documente putând să scoată în evidenţă şi beneficiile aferente încheierii acestui tip de asigurare suplimentară.
   Încredinţaţi că  salariaţii SRR merită din partea angajatorului toată atenţia şi grija, ne exprimăm înca o dată adeziunea faţă de orice demers pozitiv făcut în beneficiul lor, atrăgând totodată atenţia asupra faptului că acesta devine benefic pentru societate şi individ- doar în condiţiile unei legalităţi şi transparenţe desăvârşite.
  
       BEX SPMCR
      Gabriel Basarabescu
      Valentin Ciobanu
      Michaela Platon