În atenţia Consiliului de Administraţie al SRR

În atenţia Consiliului de Administraţie al SRR
În atenţia domnului Georgică Severin, PDG al SRR
 
Cu privire la necesitatea respectării Legii 153/2017 referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Sindicatul Profesioniştilor din Media şi Cultura Română cere imperios afişarea acestor liste,  atrăgând  atenţia că s-a depaşit termenul impus de lege (30 septembrie).
Legea a fost concepută tocmai pentru ca în cadrul aceleiaşi instituţii să nu apară discrepanţe flagrante în salarizarea angajaţilor – cum este cazul în Radiodifuziunea Română - care au aceeaşi încadrare şi prestează acelaşi gen de activitate.
SPMCR solicită aşadar publicarea de urgenţă a veniturilor angajaţilor SRR, pe pagina de internet a instituţiei, dar şi la sediul SRR, aşa cum prevede articolul 33 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la alin. (1): “obligativitatea ca toate autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) și (3) din lege să publice la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și să mențină publicată, o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile și instituțiile respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.
Lista trebuie să cuprindă mai multe elemente și anume: salariul de bază, valoarea brută a sporurilor, valoarea anuală a voucherelor de vacanţă, a indemnizației de hrană, orice alte drepturi în bani sau în natură, precum și baza legală a acordării acestora. Precizăm că lista nu trebuie să fie nominală, ci să cuprindă datele aferente fiecărei funcții din organigrama instituției sau autorității publice.
Verificarea respectării acestei măsuri intră în competența Inspecției Muncii.
Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională a 
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu 
amendă între 5.000 şi 10.000 lei".
Acest act de transparenţă nu va îndrepta situaţia flagrantă în care se află salarizarea în SRR, dar reprezintă un prim pas către schimbarea pe care o dorim, în direcţia unei restaurări a dreptăţii după perioada de tristă amintire a managementului Miculescu, care şi-a alimentat acoliţii şi aparatul represiv prin măriri frauduloase de salarii, neconforme nici cu legea, nici cu bunul simţ.
Totodată acest demers va putea să dea semnalul că actuala conducere a SRR doreşte să eradicheze practicile de tip mafiot prin care sunt reprezentate si favorizate “ toate grupurile de interese” (am încheiat citatul- în care conform accepţiunii în vigoare, grupuri de interese=grupuri mafiote!! ) 
Ne dorim ca această sesizare a Sindicatului Profesioniştilor din Media şi Cultura Română să aducă – odată soluţionată – mult mai multă trasparenţă şi să marcheze o schimbare de atitudine faţă de salariaţii Societăţii Române de Radiodifuziune, ignoraţi, deprivilegiaţi şi manipulati grosier, în favoarea acelor “grupuri de interese” ce îşi servesc exclusiv cauzele proprii.
 
CO-PREŞEDINTE SPMCR
Michaela Platon
 
19 octombrie 2017