În atenția CSAT şi a Comisiilor de cultură ale Parlamentului României

APELUL Sindicatului Profesioniștilor din Media și Cultura   Română                               
În atenția CSAT şi a Comisiilor de cultură ale Parlamentului României
Ca urmare a campaniei desfăşurate de Sindicatul Liber şi reprezentanţi ai actualei conduceri a Societăţii Române de Radiodifuziune, cu privire la iniţiativa legislativă de modificare a legii nr.41/1994, Sindicatul Profesioniştilor din Media şi Cultura Româna are următoarea poziţie:
Dezavuăm felul în care, pentru a manipula angajaţii din SRR, sindicatul majoritar, fidel actualei conduceri, se foloseşte (pentru prima dată de la instaurarea în SRR a administraţiei Miculescu) de toate mijloacele de promovare (on line, on air, presă scrisă, blogging, reţele de socializare, agenţii de presă, panotare internă, comunicare) pentru o „campanie” menită să strângă semnături şi să creeze o falsă stare de tensiune şi frică. Subiectul care a dus la aceasta campanie este initiativa legislativă de modificare a Legii nr. 41/1994, care a devenit subiect în prime time pentru spaţii largi de emisie ale posturilor centrale şi regionale.
Considerăm că acestă atitudine este nefirească şi nocivă, neavând alt scop decât unul de manipulare,  atâta timp cât:
- Aceasta iniţiativă legislativă în discuţie este o problemă de dezbatere parlamentară între reprezentanţii partidelor, ca atare SRR nu are calitatea să se implice în aceste zone
- Nu rezultă din nici un punct de vedere al reprezentanţilor vreunui partid politic faptul că SRR ar fi în pericol, sau că angajaţii ar putea să devină funcţionari publici,nici că este iminentă o fuziune cu TVR,  aşa cum se insinuează cu scopul de a strânge semnături,  aceste speculaţii  ce nu se regăsesc în nici un proiect parlamentar fiind doar dezinformări şi manipulări.
- Divergenţele de opinii sau strategii privitoare la o propunere parlamentară sau alta nu reprezintă o problemă care să determine o atare reacţie sindicală disproporţionată  în radioul public, dezbaterile parlamentare fiind normale, manipulările şi „inflamările” de genul celor pe care le practică Sindicaltul Liber fiind artificiale, nocive şi periculoase.
În tot acest context, manipularea angajaţilor SRR de bunăcredinţă prin folosirea fricii (unirea cu TVR-ul falimentar şi transformarea în funcţionari publici) este o metodă oneroasă de a obţine schimbări care să servească anumite grupuri de interese.
Atragem atenţia asupra faptului că Radio România este într-o situaţie de vulnerabilitate, în condiţiile în care bugetele posturilor au scăzut dramatic ( pt ca actuala conducere să poată raporta „economii” ), emisiunile automat nu mai au nici ele bugete, marile personalităţi abia dacă mai vin la postul naţional, iar atunci când o fac, este doar din respect pentru ceea ce a reprezentat Radiodifuziunea odată.
În tot acest timp reprezentanţi ai structurilor de conducere şi control din SRR au simultan cu veniturile ce rezultă din funcţie şi contracte paralele plătite tot de instituţie, apropiaţii conducerii au beneficiat de măriri salariale preferenţiale-  făcute fără transparenţă şi fără criterii profesionale (singurele criterii fiind cele de „gaşcă”), toate acestea în condiţiile în care veniturile majorităţii salariatilor au scăzut în mod dramatic.
Mai mult, actuala conducere a procedat şi la un sistem de angajări clientelare, ilegale, de tip „suveică”, fără nici un criteriu profesional, pentru care s-a modificat  şi organigrama instituţiei, au fost cheltuiţi sute de mii de euro pe proiecte fără valoare şi cu deficienţe majore (Campania Radio România 85 ), au fost făcute achiziţii publice la limita legalităţii şi neproductive (contractele de telefonie, internet, consumabile), s-au efectuat deplasări în străinătate care nu justificau prin nici un fel de beneficii ( de imagine, colaborări ) imensele sume cheltuite, s-au alocat sume nejustificate pentru Centrul Cultural gestionat până de curând de o directoare condamnată definitiv de justiţia română ( Oltea Șerban Pârâu- actualmente reangajată consilier al PDG,Ovidiu Miculescu!!!)
Acest apel este un semnal de alarmă legitim, pe care SPMCR  îl (re)aduce în atenția celor care ar putea pune capăt acestei stări nesănătoase și periculoase în care actuala conducere a adus Societatea Română de Radiodifuziune, în spatele tuturor afirmațiilor făcute de-a lungul ultimului an și jumătate stând documente indubitabile,  pe care sindicatul nostru este gata să le pună la dispoziția celor interesați, în spiritul unei transparențe și a unei reintrări în legalitate a acestei instituții atât de respectate de-a lungul timpului, și care acum și-a pierdut identitatea prin lipsa unei strategii coerente și a obiectivelor pe care le are de îndeplinit ca societate națională publică.
În această ordine de idei, Sindicatul Profesioniștilor din Media și Cultura Română (SPMCR) își  exprimă încă o dată dezaprobarea față de modul oneros în care Sindicatul Liber –(tributar actualei conduceri - căreia i-a validat ,contra multor avantaje, toate hotărârile și „strategiile” menite să destabilizeze instituția și să servească exclusiv scopuri personale) -  acţionează ca o camarillă și inflamează, dezinformează, manipulează, atât opinia publică prin comunicate, dar mai ales angajații SRR, cărora li se spune că actuala inițiativă de modificare a Legii 41/1994 îi va transforma în funcționari publici și va statua fuziunea cu TVR care este într-o situație financiară dezastruoasă.
Totodată atragem atenția colegilor să nu se lase manipulați să semneze listele- pe care nu se știe la ce le va folosi actuala conducere prin Sindicatul Liber aservit.

BEX SPMCR
Gabriel Basarabescu
Valentin Ciobanu
Michaela Platon
Adriana Varlam